Dr. Szabó Gábor

Dr. Szabó Gábor

ügyvéd

Jogi területek

Nemzetközi jog

Nemzetközi bíróság előtt emberi jogok sérelme miatti kártérítési ügyek

Nemzetközi bíróság előtti kárigények érvényesítése, emberi jogok sérelme

Az Európa Tanács 1950november 4-énRómában írta alá az Emberi Jogok Európai Egyezményét.  Az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló egyezmény (angol neve: Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, vagy röviden European Convention of Human Rights)  végrehajtására hozták létre az Emberi Jogok Európai Bíróságát (European Court of Human Rights, rövidítve: ECoHR).

Az egyezményt Magyarország vonatkozásában 1992november 5-től kell alkalmazni. Az egyezményt – és több kiegészítő jegyzőkönyvét – az 1993. évi XXXI. törvény hirdette ki.

Az Európa Tanács által elfogadott egyik legfontosabb egyezménynek a Tanács mind a 47 tagja részese. Az aláíró felekkel szembeni emberi jogi sérelmekkel kapcsolatos kereseteket a többi aláíró állam és magánszemélyek nyújthatják be.

A fent nevezett Egyezmény védi különösen az élethez való jogot; a tisztességes eljáráshoz való jogot polgári és büntető ügyekben egyaránt; a magán- és családi élet tiszteletben tartásához való jogot; a véleménynyilvánítás szabadságát; a gondolat, lelkiismeret és vallás szabadságát; a hatékony jogorvoslathoz való jogot; a javak háborítatlan élvezetéhez való jogot, a választójogot és a választhatósághoz való jogot is.

Amennyiben Ön hasonló jogsértést szenvedett állami hatóságok által, személyiségi jogaiban sérelmet szenvedett, ilyen ügyekben érintett lehet vagy kárt szenvedett, forduljon Irodánkhoz. A bíróság több eseti döntésében rámutatott, hogy elhúzódó polgári peres eljárás vagy büntető eljárás is megalapozhatja a kárigényekre való jogosultságot. Ha Ön érintett több évig indokolatlanul elhúzódó hatósági eljárásokban,perekben, forduljon Irodánkhoz, mert segítségére leszünk a jogsértések miatti kártérítések elérésében.

Jogi képviselet az Emberi Jogok Európai Bírósága előtt

Több éves szakmai tapasztalattal vállalom jogi képviselet ellátását az Emberi Jogok Európai Bírósága előtti ügyekben.  Bíróság vagyoni és nem vagyoni kártérítést is megítélhet  a bekövetkezett  jogsérelmekért. Nem ritka a több millió forintra rúgó kártérítési összeg sem.  A kártérítés ráadásul mentes minden adótehertől, és rendelkezés szerint ügyvédi letéti számlára is kérhető a teljesítése.  Azonban a kérelmet határidőben kell benyújtani, ennek ideje 4 hónap 2022.02.01-től.

Néhány  ügytípus  többek között:

  • tisztességes eljáráshoz való jog  polgári ügyekben

Ezek közül a leggyakoribbak a polgári perek elhúzódása  miatti kárigényeken alapuló  eljárások  voltak, azonban 2022.01.01-től hatályba lépett a 2021. évi XCIV. törvény, amely   a polgári peres eljárás elhúzódásával kapcsolatos vagyoni elégtétel érvényesítéséről szól. Sajnos ez a jogszabály szűkebb teret ad a polgári perek elhúzódása  miatti jogorvoslati kompenzációra, viszont ,megteremti a hazai jogorvoslat lehetőségét.

  • tisztességes eljáráshoz való jog  büntetőügyekben

Ezen ügyek klasszikus példái a bíróságok előtti  peres eljárások elhúzódása. Büntető ügyekben pl.  ha a gyanusítás közlésétől  az I. fokú ítéletig min. 3 évig vagy tovább húzódott, és nem élt fellebbezéssel az I.fokú ítélet ellen.

De természetesen számos további jogsértés fordulhat elő, ami miatt a bírósághoz lehet fordulni.

  • börtönviszonyokkal kapcsolatos panaszok,
  • szabadság-elvonással,kényszerintézkedésekkel kapcsolatos ügyek, (pl. letartóztatás elhúzódása)

        Ha  a letartóztatás 1 évet  meghaladó hosszúságú  volt, már alapos lehet a kártérítési igény a bíróság előtt.

  • kínzás és embertelen bánásmód tilalma (különös tekintettel letartóztatás vagy kihallgatássorán elkövetett rendőrségi brutalitással kapcsolatos panaszokra).

A Bíróság eljárása számos buktatót, nehézséget rejt,  ezért is javaslom szakember segítségét.   A kérelmet nyomtatványon kell előadni,  erre magyar nyelven is van lehetőség.

Szintén nagyon fontos, hogy az ügyünket alátámasztó összes bizonyítékot, dokumentumot, bírósági és egyéb határozatot csatolni kell a beadványhoz. A Bíróság hivatalból nem folytat bizonyítást, ezért nem is kér be iratokat, adatokat. A Bíróság  iratot  nem küld vissza, ezért célszerű az iratokat másolatban és nem eredetiben elküldeni. 

A kérelmet elegendő a határidő utolsó napján postára adni.  A Bíróság a kérelem előzetes vizsgálata után ad ügyszámot.